Opublikowana zastanie najpóźniej do 30 września 2019.

Jeśli posiadasz zdjęcia z pielgrzymki (ostatniej lub poprzednich) w jakimkolwiek formacie(elektronicznym, papierowym, wywołanej kliszy) prosimy o kontakt:

ppk2ws@gmail.pl

Prośbę o kontakt kierujemy też do posiadaczy nagrań (audi/video) w postaci (elektronicznej/kaset vhs czy magnetofonowych)

Wszystkie materiały bardzo chętnie pożyczymy w celu skopiowania!

POWRÓT DO GALERII