WSPÓLNOTA II – ŚRÓDMIEŚCIE

GRUPA PATRON PRZEWODNIK
Grupa 6 BRATERSKA św. Jan Kanty ks. Andrzej Tarasiuk
Grupa FRANCISZKAŃSKA św. Franciszek z Asyżu o. Łukasz Buksa OFM
Grupa 8 MISJONARSKA św. Wincenty a Paulo o. Andrzej Telus CM
Grupa 9  RODZINNA święci Zelia i Ludwik Martin  ks. Andrzej Wasilewsk-Kruk

ks. Piotr Kosakowski

Grupa 9′ CZESKA święci Cyryl i Metody ks. Jan Simonik
Grupa 10  MISYJNA św. Szczepan ks. Marek Krysa SMA
Grupa 11  JEZUICKA św. Franciszek Ksawery o. Marcin Pietrasina SJ
Grupa 12 AKADEMICKA św. Anna ks. Dariusz Talik

ks. Michał Dziedzic

Grupa 14 PIJARÓW św. Józef Kalasancjusz o. Radosław Boboń SP
Grupa 15 SALEZJAŃSKA św. Jan Bosko ks. Andrzej Gołębiowski SDB