1. Pielgrzymka jest aktem religijnym: błagalnym, dziękczynnym i pokutnym. Są to „rekolekcje w drodze”, a centrum pielgrzymki to: codzienna Eucharystia oraz konferencje, wspólne modlitwy (różaniec, godzinki, Anioł Pański, Apel Jasnogórski), a także sakrament pojednania.
 2. Do sakramentu pojednania można przystąpić podczas marszu. Księża Przewodnicy informują w swoich grupach o możliwości spowiedzi na danym odcinku trasy. Spowiednicy oczekują na penitentów na końcu każdej z grup, zachowując odpowiednią odległość od kolumny pielgrzymów.
 3. Podczas modlitw w grupie Pielgrzymi mogą przedstawić swoje intencje. Zapisują je wcześniej na kartkach. O tym kiedy i do kogo je składać informują Księża Przewodnicy.
 4. W czasie pielgrzymki obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu i używania środków odurzających.
 5. Prosimy nie używać telefonów komórkowych, aby nie rozpraszać innych Pielgrzymów. Telefon powinien być wyciszony lub wyłączony.
 6. Prosimy stosować się do wszelkich zaleceń Księdza Przewodnika i służb porządkowych.
 7. Pielgrzym powinien być przygotowany na zmęczenie (codzienna trasa do pokonania wynosi 25-40 km), niepogodę, upał, niewygody, skromne warunki sanitarne, dolegliwości fizyczne.
 8. Każdy Pielgrzym jest członkiem Wspólnoty. W naszych sercach jest pragnienie zdobycia Jasnej Góry, by oddać pokłon Maryi – najpiękniejszej z ludzi, Królowej Polski.
 9. Zwracamy się do siebie zwrotami: „bracie” i „siostro” bez względu na wiek i pozycję społeczną, aby stanowić równość i tworzyć jedność.
 10. Pielgrzymka to okazja do wykorzystywania talentów muzycznych, medycznych, technicznych. Zapraszamy do współdziałania w roli osób funkcyjnych. Zgłaszamy to przy zapisach.
 11. Pielgrzymi pomagają sobie dla dobra grupy i całej pielgrzymki w myśl prawa miłości „ręka w rękę i serce z sercem”.
 12. W czasie pielgrzymki obowiązuje strój stosowny do religijnego charakteru pielgrzymki, a zatem zasłonięte ramiona i kolana. Nie zakładamy spodenek krótszych niż do kolan. Ramiona zasłaniamy zwiewnym szalem lub chustą.
 13. W duszy mamy miłość i wrażliwość na drugiego człowieka, a na twarzy uśmiech i dobre słowo, nawet jeśli czujemy się wyczerpani.
 14. W podręcznym plecaku nosimy to, co niezbędne na trasie w ciągu dnia.
 15. W bagażu głównym kompletujemy całą resztę rzeczy.
 16. Pamiętamy, że bagaż główny przewożony jest w naczepach i dostęp do niego jest możliwy tylko w miejscach noclegowych. Do bagażu głównego przypinamy identyfikator.
 17. Śpimy w szkołach, remizach, halach sportowych i własnych namiotach. Tylko nieznaczna grupa Pielgrzymów ma szansę nocować w domach.
 18. Oszczędzamy wodę, korzystając z niej w ten sposób, by nikomu jej nie zabrakło.
 19. Przed nadejściem całej grupy nie zajmujemy miejsc noclegowych i nie rozbijamy namiotów. Słuchamy się zaleceń kwatermistrza i dopiero po wydaniu jego zgody szukamy miejsca do spania we wskazanej placówce noclegowej lub polu namiotowym.
 20. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00. Należy uszanować dany przez Pana czas na odpoczynek braci i sióstr oraz swój.
 21. Nie wolno używać ognia na terenie zabudowań i gospodarstw.
 22. Nie zabieramy na pielgrzymkę rzeczy cennych, które mogłyby paść łupem złodziei. Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 23. Okazujemy wdzięczność i życzliwość wszystkim dobrym ludziom napotkanym na szlaku pielgrzymkowym, zwłaszcza tym, którzy karmią nas po drodze i tych, którzy udostępniają swoje domy.
 24. Znaczek pielgrzymkowy nosimy w widocznym miejscu. Legitymację okazujemy na prośbę Kierownika Pielgrzymki, Księży Przewodników i służb porządkowych.
 25. Na trasie pielgrzymki na każdym dłuższym postoju jest dostęp do kuchni polowej. Możemy zakupić: drożdżówki, surówki, jogurty, owoce a także ciepłe posiłki (zupę, pierogi, bigos) oraz oczywiście napoje (kawa, herbata, woda mineralna i soki).
  Korzystając z kuchni polowej pamiętajmy o własnym dużym metalowym kubku na posiłek.
 26. W czasie Eucharystii oraz konferencji kuchnia nie prowadzi sprzedaży.
 27. Pielgrzymi mogą korzystać z pomocy służb medycznych na postojach w ciągu dnia oraz w punktach sanitarnych na noclegach.
 28. Poważniejsze schorzenia należy zgłosić przy zapisach, a także poinformować Księdza Przewodnika. W niektórych sytuacjach zgodę na udział w pielgrzymce powinien wyrazić lekarz.
 29. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w pielgrzymce wraz z rodzicem albo dorosłym opiekunem wskazanym przez rodzica na piśmie.
 30. Obowiązuje zakaz kąpieli w jeziorach, rzekach, basenach.
 31. Należy zostawiać po sobie porządek na postojach sortując śmieci i składając je do kolorowych worków.
 32. Nie wyprzedzamy znaku niesionego na czele grupy oraz nie opuszczamy grupy.
 33. Jeśli zaistnieją okoliczności nadzwyczajne np. zdrowotne lub rodzinne wymagające opuszczenia grupy informujemy o tym: Bazę, Księdza Przewodnika oraz kwatermistrza w grupie.
 34. Pielgrzymka zostaje rozwiązana po Mszy Św. na Jasnej Górze. Do domu pielgrzymi wracają indywidualnie bądź korzystają z autokarów, wykupując wcześniej bilety tj. do 9 sierpnia 2019.
 35. Pielgrzymi, którzy wykupili bilety na autokar powrotny do domu wykazują się wyrozumiałością i cierpliwością w sytuacjach nadzwyczajnych np. awaria autokaru i konieczność podstawienia nowego.
 36. Pielgrzym uczestniczy w pielgrzymce na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 37. Udział w pielgrzymce jest tożsamy z wyrażeniem zgody na korzystanie z wizerunku.