Grupa 13

Patron: bł. Salomea
Przewodnik: ks. Adam Podbiera oraz ks. Jan Szczepaniak

Patronem grupy jest bł. Salomea, przewodnikami – ks. Adam Podbiera oraz ks. Jan Szczepaniak. W grupie pielgrzymują rodziny z dziećmi i młodzież z wielu parafii diecezji krakowskiej oraz z miejscowości całej Polski. Pielgrzymują także osoby z Londynu i Wiednia.