Grupa 7 – FRANCISZKAŃSKA

Patron: św. Franciszek z Asyżu
Przewodnik: o. Piotr Gądek OFM

Grupa franciszkańska, którą charakteryzuje 3XR (Rozmodlona, Roztańczona, Rozśpiewana). Grupie „7” patronuje św. Franciszek z Asyżu, którego duchowość przenika osoby pielgrzymujące. Starają się one żyć tą radością, którą tryskał biedaczyna z Asyżu, a której źródłem jest sam Bóg. Czas pielgrzymowania jest czasem modlitwy, ale również czasem radosnego śpiewania dla Boga i dla człowieka, czasem zatrzymania się nad cudem przyrody, czasem dzielenia się braterską miłością.