Trasa

Od lat pielgrzymka krakowska podzielona jest na 8 wspólnot, idących różnymi trasami. Zamieszczony na stronie PPK szczegółowy wykaz tras przejścia wspólnot ma charakter orientacyjny. Ostateczny przebieg tras zastanie uzgodniony z zarządcami dróg, podczas procedury uzgadniania trasy przejścia pielgrzymki.