Grupy

 WSPÓLNOTA II – ŚRÓDMIEŚCIE

GRUPA PATRON PRZEWODNIK
Grupa 6 BRATERSKA św. Jan Kanty ks. Andrzej Tarasiuk
ks. Mateusz Kozik
Grupa 7 FRANCISZKAŃSKA św. Franciszek z Asyżu o. Piotr Gądek OFM
Grupa 8 MISJONARSKA św. Wincenty a Paulo o. Andrzej Telus CM
Grupa 9  RODZINNA święci Zelia i Ludwik Martin  ks. Andrzej Wasilewsk-Kruk
ks. Piotr Kosakowski
Grupa 9′ CZESKA święci Cyryl i Metody ks. Jan Simonik
Grupa 10  MISYJNA św. Szczepan ks. Marek Krysa SMA

ks. Przemysław Druszcz

Grupa 11  JEZUICKA św. Franciszek Ksawery o. Waldemar Los
Grupa 12 AKADEMICKA św. Anna ks. Krzysztof Porosło
Grupa 13 – MŁODZIEŻOWA bł. Carlo Acutis i bł. Salomea  ks. Marcin Filar
Grupa 14 PIJARÓW św. Józef Kalasancjusz o. Radosław Boboń SP
Grupa 15 SALEZJAŃSKA św. Jan Bosko ks. Andrzej Gołębiowski SDB