Grupy

 WSPÓLNOTA II – ŚRÓDMIEŚCIE

GRUPA PATRON PRZEWODNIK
Grupa 6 BRATERSKA św. Jan Kanty ks. Andrzej Tarasiuk
ks. Mateusz Kozik
Grupa 7 FRANCISZKAŃSKA św. Franciszek z Asyżu o. Piotr Gądek OFM
Grupa 8 MISJONARSKA św. Wincenty a Paulo o. Andrzej Telus CM
Grupa 9  RODZINNA święci Zelia i Ludwik Martin  ks. Andrzej Wasilewsk-Kruk
ks. Piotr Kosakowski
Grupa 9′ CZESKA święci Cyryl i Metody ks. Jan Simonik
Grupa 10  MISYJNA św. Szczepan ks. Marek Krysa SMA

ks. Przemysław Druszcz

Grupa 11  JEZUICKA św. Franciszek Ksawery o. Marcin Pietrasina SJ
Grupa 12 AKADEMICKA św. Anna ks. Michał Dziedzic
Grupa 13 bł. Saloema ks. Adam Podbiera
ks. Jan Szczepaniak
Grupa 14 PIJARÓW św. Józef Kalasancjusz o. Radosław Boboń SP
Grupa 15 SALEZJAŃSKA św. Jan Bosko ks. Andrzej Gołębiowski SDB