Przewodnik Wspólnoty II: ks. Adam Kurdas

Szefowa Bazy: Paulina Brauner

 e-mail: paulina.agn.brauner@gmail.com

Przewodnik Wspólnoty II: ks. Adam Kurdas

 

 

Szefowa Bazy: Paulina Brauner

mail: paulina.agn.brauner@gmail.com
 

 

Biuro Pielgrzymkowe

+48 792 359 761

dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-19:00

e-mail: ppk.wspolnota2@gmail.com

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami od ofiarodawców i darczyńców pragniemy poinformować o możliwości wsparcia działań Wspólnoty II (PPK2) za pośrednictwem subkonta (własny numer konta Wspólnoty) odrębnego lecz organizacyjnie przypisanego do parafii Św. Anny w Krakowie. Wspierając naszą pielgrzymkę prosimy w tytule przelewu podawać „ofiara na cele kultu religijnego”.  Powyższe pozwoli dokonać w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego odliczenia od dochodu w wysokości dokonanej darowizny.

Nr subkonta pielgrzymkowego (PPK2) – Wspólnota II Śródmieście

15 1240 4719 1111 0011 0610 8733

 

Dane do przelewu:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. ANNY

UL. ŚW. ANNY 11 31-008 KRAKÓW