Grupa 6 – BRATERSKA

Patron: św. Jan z Kęt
Przewodnicy: ks. Andrzej Tarasiuk i ks. Mateusz Kozik

Specyfiką Grupy VI jest brak specyfiki – mówiąc pozytywnie: różnorodność. W grupie VI od lat wędrują RAZEM bardzo różni ludzie: dzieci, młodzi, starsi i najstarsi; rodziny, samotni, celibatariusze; kościelnie „zrzeszeni” i „nie-zrzeszeni” (bez specyficznej przynależności); członkowie nowych wspólnot eklezjalnych i ludzie zakochani w najbardziej tradycyjnych formach pobożności, z diecezji krakowskiej i z całej Polski. Wszyscy doświadczamy co roku tego samego: piękna Kościoła – jednego w różnorodności. Grupa ma charakter co-nieco medytacyjny: głoszone w niej konferencje są zawsze skoncentrowane na tekstach biblijnych; w trakcie drogi zawsze znajdujemy czas na dłuższe milczenie i skupienie na usłyszanym Słowie. Swego rodzaju „nukleus” 6-tki stanowi wspólnota „NaMarka” oraz kilkudziesięcioosobowa grupa stałych, wiernych 6-tce pielgrzymów.