KOMUNIKAT O ZAPISACH NA PPK 

WE WSPÓLNOCIE 2. – ŚRÓDMIEJSKIEJ 

   • Zapisy odbywać się będą:
    1. w okresie czerwiec – lipiec głównie przez formularz online
    2. od 1 – 5 sierpnia przez formularz online oraz dodatkowo w Bazie Wspólnoty Śródmiejskiej przy ul. Św. Anny 11 w godzinach 10:00-13:00 oraz 15:00-19:00. Dodatkowo będzie wówczas możliwość odbioru pakietów oraz odbiór materiałów dla pielgrzymów zapisanych online.
    3. Od środy (06.07.2022) będzie możliwość zapisów stacjonarnych w Sali Akademickiej przy Kolegiacie św. Anny (I. piętro w salkach) co tydzień TYLKO w środy w godzinach 10:00-13:00 i 15:00-19:00.
   • Tylko osoba zapisana jest objęta ubezpieczeniem na czas pielgrzymki.

WPISOWE:

  • Opłata normalna uczestnika – 100,00 zł.
  • Opłata ulgowa uczestnika /młodzież do końca szkoły podstawowej – 50,00 zł.
  • Bezpłatnie – dzieci do 6 lat oraz służby PPK

Wpłaty jakie dokonują uczestnicy pielgrzymki są składką członkowską z tytułu udziału w pielgrzymce i mają na celu pokryć koszty organizacyjne pielgrzymki. Opłaty członkowskie, jakie ponoszą pielgrzymi nie stanowią zapłaty za konkretne usługi. Mają obok innych form wsparcia np. ofiar i darowizn, pokryć koszty organizacji pielgrzymki tj.:

  • koszty transportu bagaży, toalet sanitarnych, materiałów informacyjnych, noclegów, w szkołach i remizach, wynajmu pól i łąk pod namioty, itp.
  • Koszty sprzątania szkół, zakupy środków żywnościowych, itp.
  • Ubezpieczenie pielgrzymki,
  • Ofiary na rzecz parafii przyjmujących pielgrzymów, ofiary dla konferencjonistów,
  • Koszty prowadzenia strony internetowej www ppk i mediów społecznościowych, 
  • Koszty organizacji nabożeństw i spotkań na postojach pielgrzymkowych.

ZAPISY OSÓB NIELETNICH

Niepełnoletni pielgrzymują pod opieką osoby dorosłej /rodzica lub opiekuna prawnego/, która bierze za młodych ludzi odpowiedzialność i w czasie całej pielgrzymki czuwa nad ich zachowaniem. Każda osoba nieletnia zamierzająca wziąć udział w pielgrzymce i nie będąca pod opieką opiekuna prawnego powinna w momencie zapisów przedstawić Oświadczenie – ZGODA NA UDZIAŁ NIELETNIEGO/J W PIELGRZYMCE KRAKOWSKIEJ. W razie opuszczenia pielgrzymki przez opiekuna prawnego, rodzica ciąży na nim obowiązek wskazania w formie pisemnej nowego opiekuna na czas pielgrzymki. Wyrażenie zgody na udział nieletniego/j w pielgrzymce jest tożsame ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na korzystanie z wizerunku  nieletniego w celach związanych z pielgrzymką, w tym z promocją pielgrzymki. Pobierz wzór oświadczenia tutaj

Wspólnota II ŚRÓDMIEJSKA  – KS. MATEUSZ WÓJCIK

Kolegiata Św. Anny, ul. św. Anny 11, 31- 008 Kraków, tel. 792 359 761, https://ppk2.pl 

Nadawanie bagaży wspólnot wychodzących z Krakowa:

 • Wspólnota 2  /grupy 6 – 15/:  6 sierpnia, godz. 6.00-6.45 – ul. Powiśle