Wesprzyj nas

W związku z pojawiającymi się pytaniami od ofiarodawców i darczyńców pragniemy poinformować o możliwości wsparcia działań Wspólnoty II (PPK2) za pośrednictwem subkonta (własny numer konta Wspólnoty) odrębnego lecz organizacyjnie przypisanego do parafii Św. Anny w Krakowie. Wspierając naszą pielgrzymkę prosimy w tytule przelewu podawać „ofiara na cele kultu religijnego”.  Powyższe pozwoli dokonać w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego odliczenia od dochodu w wysokości dokonanej darowizny.

 

Nr subkonta pielgrzymkowego (PPK2) – Wspólnota II Śródmieście

15 1240 4719 1111 0011 0610 8733

Dane do przelewu:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. ANNY

UL. ŚW. ANNY 11 31-008 KRAKÓW