Grupa 13

Patron: bł. Salomea
Przewodnik: ks. Adam Podbiera, ks. Jan Szczepaniak

 

W grupie pielgrzymują rodziny z dziećmi i młodzież z wielu parafii diecezji krakowskiej oraz z miejscowości całej Polski, np. Szczecin, Elbląg, Nowy Sącz, Wrocław, Warszawa). Pielgrzymują także osoby z Londynu i Wiednia.

Tematem konferencji prowadzonych w 2014 r. było człowieczeństwo oparte na fundamencie, którym jest Jezus.